sejna gradiva in sklepi

DatumNaslovRubrika
15.07.2014Sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 10. 7. 2014Sklepi občinskega sveta
04.07.2014Seje delovnih teles občinskega sveta pred 18. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
30.06.201418. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 10. 7. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
08.05.2014Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 17. 4. 2014Sklepi občinskega sveta
18.04.2014Razgrnitev idejne zasnove blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«Gradiva občinskega sveta
18.04.2014Obravnava predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona in zbiranje pripomb na Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona - do 1. 6. 2014Gradiva občinskega sveta
14.04.2014Seje delovnih teles občinskega sveta pred 17. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
07.04.201417. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 17. 4. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
27.12.2013Sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 12. 2013Sklepi občinskega sveta
16.12.2013Predlog za dopolnitev dnevnega reda 16. redne seje občinskega sveta, ki bo dne 19.12.2013Gradiva občinskega sveta
11.12.2013Seje delovnih teles občinskega sveta pred 16. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
06.12.201316. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 12. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
30.09.2013Sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2013Sklepi občinskega sveta
17.09.2013Seje delovnih teles občinskega sveta pred 15. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
13.09.201315. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 9. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
31.07.2013Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2013Gradiva občinskega sveta
11.06.2013Sklepi 14. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 6. 2013Sklepi občinskega sveta
28.05.2013Seje delovnih teles občinskega sveta pred 14. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
23.05.201314. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 6. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
28.03.2013Seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja - 3. 4. 2013Seje delovnih teles