Seje delovnih teles občinskega sveta pred 18. redno sejo občinskega sveta

datum: 04.07.2014

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 10. julija 2014, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:
16. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 7. julija 2014, s pričetkom ob 9.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

skupna seja, in sicer 15. seja Odbora za kmetijstvo in turizem in 15. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v ponedeljek, 7. julija 2014, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

17. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 7. julija 2014, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

16. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 8. julija 2014, s pričetkom ob 15.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2014063016193983/