sejna gradiva in sklepi

DatumNaslovRubrika
12.11.2014Sklepi 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014Sklepi občinskega sveta
12.11.2014Sklepi 1. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014Sklepi občinskega sveta
06.11.20141. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 11. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
24.10.20141. seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 6. 11. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
26.09.2014Sklepi 4. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 25. 9. 2014Sklepi občinskega sveta
18.09.20144. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 25. 9. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
15.07.2014Sklepi 18. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 10. 7. 2014Sklepi občinskega sveta
04.07.2014Seje delovnih teles občinskega sveta pred 18. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
30.06.201418. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 10. 7. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
08.05.2014Sklepi 17. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 17. 4. 2014Sklepi občinskega sveta
18.04.2014Razgrnitev idejne zasnove blagovne znamke »Gornja Radgona – mesto sejmov in penine«Gradiva občinskega sveta
18.04.2014Obravnava predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona in zbiranje pripomb na Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona - do 1. 6. 2014Gradiva občinskega sveta
14.04.2014Seje delovnih teles občinskega sveta pred 17. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
07.04.201417. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 17. 4. 2014 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
27.12.2013Sklepi 16. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 19. 12. 2013Sklepi občinskega sveta
16.12.2013Predlog za dopolnitev dnevnega reda 16. redne seje občinskega sveta, ki bo dne 19.12.2013Gradiva občinskega sveta
11.12.2013Seje delovnih teles občinskega sveta pred 16. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles
06.12.201316. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 19. 12. 2013 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)Gradiva občinskega sveta
30.09.2013Sklepi 15. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 9. 2013Sklepi občinskega sveta
17.09.2013Seje delovnih teles občinskega sveta pred 15. redno sejo občinskega svetaSeje delovnih teles