Turizem

Spoznajte občino Gornja Radgona med vinskimi goricami in rodovitnimi polji, obiščite obmejno mesto "Gornja Radgona – mesto sejmov in penine".

Občina Gornja Radgona ima zelo dobre pogoje za razvoj turizma, kar izhaja iz osnovnih naravnih in ustvarjalnih danosti. Možnosti razvoja turizma še ne pomenijo veliko, če jih ne oblikujemo, usklajujemo, promoviramo in predvsem učinkovito prodamo kot originalni turistični produkt.

V mestu Gornja Radgona deluje Turistično informativni center (TIC), ki skrbi za promocijo in potrebne informacije ter deluje v okviru občinskega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, ki med drugim usklajuje turistično ponudbo in skrbi za trženje turističnih produktov, ki imajo izziv v že uveljavljenem sloganu "Gornja Radgona  mesto sejmov in penine".

Občina Gornja Radgona bo dejavnost turizma podpirala, saj vidimo prav na tem področju velike razvojne možnosti in rezerve. V turizmu s celovito ponudbo, v kateri bodo prihajale do izraza zlasti nekatere komplementarne prednosti. Gre za več smeri in oblik, pri čemer bi dajali osrednji poudarek vinogradništvu, razvoju vinotočev, turističnih kmetij in drugih oblik dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Lepe možnosti za razvoj imata tudi lovski in ribiški turizem, v ponudbo pa je treba vključevati tudi ostanke preteklosti, šport in kulturo. Poglavje zase je seveda sejem, kot svojevrstni del turistično-promocijske aktivnosti in ponudba podjetja Radgonske gorice d.d., ki se z ogledi kleti, degustacijami odličnih vin ter Zlato radgonsko penino izjemno usmerja v turistično ponudbo.

Turistična ponudba Gornje Radgone ne vsebuje posebnih turističnih atrakcij, ima pa obsežno ponudbo, ki je namenjena predvsem izletniškemu turizmu in enodnevnim gostom. Ima tudi bogat spremljevalni program za zdraviliški turizem sosednjih krajev.

Naravne danosti v Gornji Radgoni ponujajo aktivne počitniške programe in športna doživetja v vseh letnih časih, npr. reka Mura – raftanje, splavarjenje; jezera – plavanje, čolnarjenje, ribištvo…; številne zelene površine – kolesarjenje, tenis, pohodništvo…, posebna doživetja v številnih vinskih kleteh in vožnja s turističnim vlakom med vinogradi Radgonsko-Kapelskega vinorodnega okoliša…

Turistične informacije
Za vse informacije o turistični ponudbi v občini se obrnite na lokalni Turistični informativni center preko spletne strani www.kultprotur.si - Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona) ali tel. št. 02 564 82 40 ali napišete sporočilo na info@tic-radgona.si ali .  


Več turističnih informacij glede paketov, znamenitosti in ponudnikih je na voljo na spodnjih spletnih straneh:

banner-kultprotur.gif banner-tic.gif Apolonijina_pot-Logo.jpg LOGO-GradNegova.jpg csm_SPITAL_logo1_22e8d21d94Muzej Špital Gornja Radgona