Poročila o opravljenih nadzorih

Poročila nadzornega odbora od leta 2004 naprej so na voljo v elektronski obliki tudi v obliki gradiv k posameznim točkam dnevnih redov sej občinskega sveta v sporočilni rubriki "Sejna gradiva in sklepi".


Zbirka poročil o opravljenih nadzorih s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona po mandatnih obdobjih, katera so bila obravnavana in sprejeta na občinskem svetu, je na voljo v spodnjih rubrikah: