Projekt: Vzpostavitev razglednih točk s krožno rekreacijsko potjo Strmina (akronim operacije: Razgledne točke Strmina)

Predstavitev projekta - Razgledne točke Strmina (PDF)

* * *

Projekt Strmina-predstavitev na občinski spletni strani-2021-logotipi

Občina Gornja Radgona izvaja v okviru podukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost operacijo s sledečimi podatki

 

Naziv operacije: Vzpostavitev razglednih točk s krožno rekreacijsko potjo Strmina

Akronim operacije: Razgledne točke Strmina

 

CILJI OPERACIJE

 • Povečanje turistične privlačnosti mesta Gornja Radgona, obogatitev lokalne turistične ponudbe, povečanje števila turističnih obiskov, turistične potrošnje in podaljšanje bivanja turistov v Gornji Radgoni.
 • Oživljanje starega mestnega jedra z gradom;
 • Spodbuda podjetnikom, da se spričo povečanega števila obiskovalcev, opogumijo in odprejo lokale v starem mestnem jedru (gostinstvo, trgovina, rokodelci, spominki, druge storitvene dejavnosti).
 • Promocija in zaščita naravne in kulturne dediščine (Natura 2000, geološka, arheološka, naselbinska dediščina).
 • Ugoden vpliv na zdravje s spodbujanjem privlačnosti rekreacije za domače in tuje goste vseh starostnih in socialnih skupin; 
 • Navezava na obstoječe tematske poti.
 • Vključevanje lokalnih ponudnikov turističnih in kulturnih storitev, vinarjev, ponudnikov hrane, kmetijskih pridelkov in proizvodov, rokodelcev, malih podjetij (nakupi);

 

GLAVNE AKTIVNOSTI

 • Vzpostavitev dveh razglednih točk na SV pobočju grajskega griča
 • Postavitev štirih umetniških kamnitih skulptur kiparja Marka Pogačnika, s klopcami in tablami z razlago
 • Obnova obstoječega stopnišča na grad;
 • Vzpostavitev krožne rekreacijske poti od mostu čez reko Muro (TIC) ter čez grajski grič do muzeja Špital in cerkve Sv. Petra. po starem mestnem jedru mimo vinskih kleti in nabrežja Mure (Amerika) ter nazaj do mostu;
 • Označitev rekreacijske poti (table, kažipoti) v navezavi na obstoječe tematske poti;
 • Postavitev informacijskih tabel o zavarovanem območju kulturne dediščine (arheološko območje) in naravne dediščine (Mura) ter »Mestu dvojček« (Twin City)

 

PRIČAKOVANI UČINKI OPERACIJE

 • Obogatitev turistične ponudbe - povečanje privlačnosti mesta za »outdoor« turizem  (kolesarjenje, pohodništvo, tek, vzdržljivostni treningi poklicnih športnikov, rekreativne dejavnosti, rafting, nabiranje zelišč), zeleni turizem (Mura, Natura 2000), odkrivanje kulturne dediščine (naselbinske, arheološke, geološke).
 • Povečanje obiska domačih in tujih turistov, podaljšanje njihovega bivanja in povečanje njihove potrošnje.
 • Oživljanje starega mestnega jedra in s tem vzpodbujanje in motivacija za odpiranje nove turistično-gostinske in trgovske ponudbe, ki je sedaj v starem delu mesta primanjkuje.
 • Ugoden ekonomski vpliv na obstoječe ponudnike turističnih storitev v mestu, okolici in regiji.

 

 

Povezave na spletne strani: