Projekt Ohranjanje dediščine Iz globin: čezmejni kulturno-turistični potencial - deProfundis

2024 01 24 Sporocilo za javnost Presseaussendung deProfundis-Logos deProfundis

Občina Gornja Radgona je v mesecu novembru 2023, kot partner v projektu z naslovom Ohranjanje dediščine »Iz globin«, čezmejni kulturno turistični potencial z akronimom »deProfundis«, pristopila k ureditvi naravnih vrednot v Ščavniški dolini – mineralne vode, slatine in mofete.

Izviri mineralne in termalne vode ter mofete so izjemni naravni pojavi, ki so kulturno-zgodovinsko in etnološko zaznamovali čezmejno območje občin Gornja Radgona in Bad Radkersburg. Predstavljajo potencial za trajnostni razvoj podeželja izven obstoječih turističnih središč, ki ga je potrebno skrbno varovati in ohranjati. Projekt »Iz globin« si prizadeva za dolgoročno ohranitev te ranljive naravne in kulturne dediščine ter išče priložnosti za razvoj in nadgradnjo obstoječih turističnih proizvodov.

Projekt Ohranjanje dediščine »Iz globin«: čezmejni kulturno-turistični potencial je rezultat sodelovanja med partnerji: Zavoda RS za varstvo narave, Občine Gornja Radgona, Mestne občine Bad Radkersburg in Kulturzentra Süd-Ost GmbH (Zehnerhaus) Mestne občine Bad Radkersburg. Financiran je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in bo potekal do novembra 2026.

Osrednji cilj projekta je spodbujanje trajnostnega turističnega razvoja na čezmejnem območju, ki temelji na edinstveni naravni in kulturni dediščini mofet in slatin. Z ustanovitvijo skupnega upravljanja dediščine ter usmerjanjem obiskovalcev želimo zagotoviti ohranitev teh posebnih naravnih pojavov in poudariti kulturni potencial regije. V okviru projekta bodo izvedene geološke, biološke in etnološke raziskave, ki bodo prispevale k celovitemu razumevanju delovanja in varstva teh naravnih pojavov, kot tudi k ohranjanju bogate dediščine lokalnega prebivalstva.

Z usmerjanjem obiskovalcev na novo vzpostavljene interpretacijske točke ter z izvedbo zunajsezonske kulturno-ustvarjalne ponudbe, kot je Water& Light Festival v urbanih središčih Gornje Radgone in Bad Radkersburg, želimo neposredno spodbuditi razvoj turizma na podeželju. Projekt predvideva tudi namenske programe usposabljanja za turistične delavce in pedagoško osebje s poudarkom na prenosu vsebin o naravni in kulturni dediščini mofet in slatin v učno-vzgojne programe.

Projekt "Iz globin" bo prispeval k popestritvi turistične ponudbe na obeh straneh meje z inovativnim čezmejnim turističnim proizvodom, ki vključuje tri glavne programe: kolesarski, vzgojno-izobraževalni in kulturno-ustvarjalni. Projekt, ki bo trajal do novembra 2026, bo tako prispeval k dolgoročni ohranitvi in trajnostnemu razvoju te pomembne čezmejne kulturno-turistične dediščine.

 

Več informacij:
mag.Mojca Bedjanič, vodja projekta
e: pr.zrsvn@zrsvn.si in mojca.bedjanic@zrsvn.si  

* * *

Zbrane objave o projektu na spletni strani občine:

Datum Naslov
25.01.2024 Projekt Ohranjanje dediščine Iz globin: čezmejni kulturno-turistični potencial - deProfundis

 

Sporočilo za javnost - Projekt Ohranjanje dediščine Iz globin: čezmejni kulturno-turistični potencial - deProfundis (PDF) - predstavitev projekta in srečanje vseh projektnih partnerjev 24. januarja 2024 na gradu Negova 

Fotografije dogodka predstavitev projekta in srečanje vseh projektnih partnerjev 24. januarja 2024 na gradu Negova:

2024 01 24 Sporocilo za javnost Presseaussendung deProfundis-projektni partnerji Projektpartner deProfundis2024 01 24 Sporocilo za javnost Presseaussendung deProfundis-Mofeta Strmec

2024 01 24 Sporocilo za javnost Presseaussendung deProfundis-03-Burno izhajanje plina v mofeti- Simon Veberič