KS Spodnja Ščavnica

  • Naslov: Krajevna Skupnost Spodnja Ščavnica, Spodnja Ščavnica 19 b, 9250 Gornja Radgona
  • Telefon: 02 564 81 42 (na občini: 02 564 38 16)
  • Davčna številka: 73889555
  • Matična številka: 5028540
  • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008362975
  • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica (7 članov)
  • Odgovorna oseba: Drago Cetl – predsednik Sveta krajevne skupnosti
  • Strokovna sodelavka: Simona Golnar – tajnica KS
  • Območje delovanja (6 naselij): Spodnja Ščavnica, Lomanoše, Plitvički Vrh, Lastomerci, Zagajski Vrh in Aženski Vrh
  • Uradne ure: četrtek od 7.00 do 10.00 ure