Sklepi 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014

datum: 12.11.2014

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 6. 11. 2014, s pričetkom po končani 1. seji, in sicer ob 15.05 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni:
 

1.      Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti 

2.      Obravnava in sprejem dnevnega reda

3.      Obravnava in sprejem predloga Sklepa o nakupu poslovnega deleža v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
SKLEP:
1.      Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona kupi 49 % poslovni delež v družbi Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o., matična št.: 2196620000, za kupnino 333.247,00 eur.
2.      Občinski svet Občine Gornja Radgona pooblašča župana Občine Gornja Radgona gospoda Stanislava Rojka, da vodi vse aktivnosti za izvedbo nakupa iz 1. točke tega sklepa. 

 

SKLEPI 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 6. 11. 2014 (PDF)