Obravnava predloga Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona in zbiranje pripomb na Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona - do 1. 6. 2014

datum: 18.04.2014

kategorija: Gradiva občinskega sveta

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na 17. redni seji dne 17. 4. 2014 obravnaval predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) in ga posredoval v 45 dnevno obravnavo (do 1. 6. 2014).

V času obravnave se zbirajo pripombe na predlog odloka in Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona, ki jih je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor (UPB november 2013), katere so podlaga predmetnega odloka občine.

Vsi zainteresirani lahko v času obravnave (do 1. 6.2014) podajo pripombe v pisni obliki, ki jih posredujejo na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
 

Predlog Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju občine Gornja Radgona (prva obravnava) (PDF)

Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov lokalnega pomena za občino Gornja Radgona (UPB november 2013) (PDF)