sporočila za javnost

DatumNaslov
23.11.2023Sprejem mladih planincev in podelitev priznanja županje
21.11.2023OBVESTILO - motena oskrba s pitno vodo in popolna prekinitev oskrbe s pitno vodo, dne 23.11.2023
21.11.2023Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za širitev kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100316899 v Očeslavcih (do vključno 21. 12. 2023)
13.11.2023OBVESTILO prijava škode na trajnih nasadih, zaradi posledic pozebe v času od 3. do 7. aprila 2023 na območju občine Gornja Radgona (rok do 20. 11. 2023)
13.11.2023Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 8/2023 z dne 13. 11. 2023
10.11.2023Predstavitev projekta “Celovita obnova dela kulturnega spomenika državnega pomena Negova – Grad, EŠD 484“
07.11.2023DIGI INFO TOČKA za občane in občanke tudi v Gornji Radgoni
03.11.2023Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2023 z dne 3. 11. 2023
24.10.2023Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parceli št. 305 in del parcele št. 306, k. o. 197 – Orehovci
18.10.2023Rožnati oktober in zasaditev ¨rožnatega drevesa¨ tudi v Gornji Radgoni
10.10.2023OBVESTILO prijava škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, zaradi posledic neurij s točo in poplav od 10. maja do 31. avgusta 2023 na območju Občine Gornja Radgona (rok do 6. 11. 2023)
03.10.2023Slavnostna akademija ob 28. prazniku Občine Gornja Radgona, 1. oktobra 2023
02.10.2023Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi za gradnjo javnega kanalizacijskega omrežja za del naselja Lomanoše ob regionalni cesti RII 449/0315 Lenart – Gornja Radgona
02.10.2023Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste na območju OPPN GR 27 – stanovanjska soseska
02.10.2023Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste na območju LN POC Element Gorja Radgona (EUP GR 32 – stanovanjski del)
30.09.2023Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 6/2023 z dne 30. 9. 2023
29.09.2023V Gornji Radgoni obeležili 30. obletnico enotnega trga Evropske unije
19.09.2023Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve osnutka OPPN za drugi del enote urejanja prostora GR 36
15.09.2023Občina Gornja Radgona uspešno izvedla nakup in postala lastnik gradu Šahenturn (nekdanje vojašnice) z zemljiščem v centru mesta Gornja Radgona
08.09.2023Letak z informacijami glede izredne solidarne pomoči in nekaterih drugih ukrepov - pomoč žrtvam poplav in plazov v avgustu 2023