sporočila za javnost

DatumNaslov
02.12.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - Podatki o volilni udeležbi in volilni rezultati na drugem krogu rednih volitev župana Občine Gornja Radgona, dne 2. 12. 2018 (vmesna udeležba ob 11. uri, ob 16. uri in 19. uri ter neuradni rezultati volitev)
23.11.2018Obvestilo o dveh javnih pozivih Državne volilne komisije za predlaganje kandidatov v volilne komisije volilnih enot in okrajne volilne komisije (rok za predloge do vključno 30. 11. 2018)
23.11.2018Obvestilo o predčasnem glasovanju na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, dne 13., 14. in 15. novembra 2018
23.11.2018SEZNAM kandidatov za drugi krog rednih volitev župana Občine Gornja Radgona, ki bodo dne 2. decembra 2018
22.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - POROČILO o izidu rednih volitev župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Gornja Radgona, dne 18. 11. 2018
19.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - KONČNI neuradni volilni rezultati volitev župana, v občinski svet in svete KS ter volilna udeležba za Občino Gornja Radgona
18.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - Podatki o volilni udeležbi in volilni rezultati v občini Gornja Radgona (vmesna udeležba ob 11. uri, ob 16. uri in ob 19. uri + neuradni rezultati volitev župana, v občinski svet in svete KS)
18.11.2018LOKALNE VOLITVE 2018 - Obvestilo organizatorjem volilne kampanje v občini (predaja obveznih izvodov plakatov in drugih publikacij za lokalne volitve 2018 na NUK)
06.11.2018Obvestilo o predčasnem glasovanju na rednih volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona, dne 13., 14. in 15. novembra 2018
06.11.2018Obvestilo o voliščih za lokalne volitve 2018 in posebno obvestilo za volivce iz naselja Lomanoše
26.10.2018SEZNAMI potrjenih kandidatov in list kandidatov za redne volitve v Občini Gornja Radgona, ki bodo dne 18. novembra 2018
19.10.2018Informacija o vloženih in nepotrjenih kandidaturah za redne volitve župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona
16.10.2018Obvestilo glede sprejema oziroma vložitve kandidatur za lokalne volitve - skrajni rok do vključno 18. oktobra 2018
03.10.2018Osnutek OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov, na zemljiščih parc. številka 163/1 in 118/2, k.o. Zbigovci
18.09.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo lokalnih volitev
17.09.2018EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2018 - Občina Gornja Radgona zaključuje s projektom »Ureditev poti za pešce«
14.09.2018Spremenjen uradni elektronski poštni naslov Občine Gornja Radgona - od 16. 9. 2018 dalje
06.09.2018SKLEP o določitvi volišč in območij volišč za izvedbo rednih volitev v Občini Gornja Radgona
03.09.2018UGOTOVITVENI SKLEP o potrebnem številu podpisov volivcev za določitev kandidatur s strani skupine volivcev na rednih volitvah v Občini Gornja Radgona, ki bodo 18.11.2018
03.09.2018Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju - od 1. 9. do 31. 10. 2018