sporočila za javnost

DatumNaslov
15.04.2024Drugo srečanje z deležniki v sklopu projekta “Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI TRANSFORM“
05.04.2024Informacija o kvalifikacijskem UEFA turnirju za moške selekcije U-19 na TŠC Gornja Radgona v mesecu marcu 2024
05.04.2024Informacija o izvedeni čistilni akciji Občine Gornja Radgona v letu 2024
22.03.2024Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volitev poslancev iz RS v Evropski parlament 2024
12.03.2024Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka Tehnične posodobitve grafičnega prikaza namenske rabe prostora Občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (do vključno 27. 3. 2024)
12.03.2024Vabilo k sodelovanju pri anketnem vprašalniku na temo nepremične kulturne dediščine v sklopu projekta HEI TRANSFORM
08.03.2024Izvedeno srečanje s predstavniki ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini
01.03.2024Obvestilo o rednem letnem vpisu predšolskih otrok v Vrtec pri Osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka Negova za šolsko leto 2024/2025
27.02.2024Skupna izjava za javnost občin Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici - izjava na pismo zdravnikov in zobozdravnikov Zdravstvenega doma Gornja Radgona o kadrovski situaciji
26.02.2024Obvestilo o rednem letnem vpisu predšolskih otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona za šolsko leto 2024/2025
16.02.2024Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za dol. obsega stavb. zem. na delu p. št. 1460/2 in 1464/1, k.o. 193 ter istočasno povečanje izvornega območja pos. poselitve na delu p. št. 1464/1 k.o. 193 - Sp. Ščavnica
01.02.2024Skupna izjava za javnost občin Gornja Radgona, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici - Izjava na izstop štirih občin iz Javnega podjetja Prlekija d.o.o.
25.01.2024Projekt Ohranjanje dediščine Iz globin: čezmejni kulturno-turistični potencial - deProfundis
25.01.2024Obvestilo zavezancem za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2024 – pravočasna preverba in uskladitev podatkov za odmero (najkasneje do 29. 2. 2024)
25.01.2024Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu EUP EU 15, parcele št. 1146/2, 1147, k. o. 193 – Spodnja Ščavnica
24.01.2024Javni poziv za zbiranje predlogov o imenu nove ulice v naselju pri pokopališču v Gornji Radgoni (rok do 16. 2. 2024)
23.01.2024PROSTOFER – brezplačni prevozi za starostnike v Občini Gornja Radgona
18.01.2024Javno naznanilo o javni razgrnitvi predloga sklepa o ugotovitvi javne koristi in razlastitvi v javno korist za gradnjo javne ceste JP 605161 PLITVIČKI VRH – DOM. CAF
12.01.2024Pismo županje občanom in občankam glede finančne situacije Občine Gornja Radgona ob začetku leta 2024
12.01.2024Srečanje z deležniki v sklopu projekta “Dediščina za vključujočo trajnostno preobrazbo – HEI TRANSFORM“