Predstavitev podžupana

V novem mandatnem obdobju še ni bil imenovan nov podžupan Občine Gornja Radgona (stanje na dan 20. 12. 2022).

 


DELO IN NALOGE PODŽUPANA

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.