Predstavitev podžupana

V trenutnem mandatu še župan ni imenoval podžupana (30. 1. 2019). 


DELO IN NALOGE PODŽUPANA

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.