Predstavitev podžupana

SLIKA-Robert Žinkovič.JPG Robert Žinkovič, podžupan Občine Gornja Radgona

Robert Žinkovič pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga je župan pooblastil. S svojimi bogatimi izkušnjami iz gospodarstva  namerava med drugim največ pozornosti posvetiti ustvarjanju kvalitetnih pogojev za razvoj gospodarstva. Funkcijo podžupana opravlja poklicno.

 


DELO IN NALOGE PODŽUPANA

Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.