Družbene dejavnosti

V nadaljevanju so predstavljena posamezna področja družbenih dejavnosti, in sicer s povzetimi vsebinami iz Strategije razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023, kateri je temeljni strateški dokument, ki omogoča lažje načrtovanje, sistematično izvajanje projektov ter primerno dinamiko investicij. 

Posamezne informacije glede so dosegljive in predstavljene tudi v drugih rubrikah te spletne strani, v sprejetih veljavnih dokumentih občine ter v določenih občinskih predpisih znotraj kataloga informacij javnega značaja