KS Gornja Radgona

  • Naslov: Krajevna skupnost Gornja Radgona, Trg svobode 12, 9250 Gornja Radgona
  • Telefon: 02 561 12 75 (na občini: 02 564 38 16)
  • E-pošta:
  • Matična številka: 50197020000
  • Davčna številka: 43188222
  • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008363363
  • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona (10 članov)
  • Odgovorna oseba: Bogdan Šajnovič – predsednik sveta krajevne skupnosti
  • Strokovna sodelavka: Vesna Šoštarič – tajnica KS
  • Uradne ure: na sedežu KS do nadaljnjega ni uradnih ur

 

Za potrebe KS je Poslovna sekretarka (Vesna Šoštarič) dosegljiva na sedežu občine vsak delovni dan v okviru delovnega časa občinske uprave: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, Gornja Radgona (pisarna št. 25 – I. nadstropje), kontaktna telefonska številka: 02 564 38 16 – Vesna Šoštarič, kontaktna e-pošta: vesna.sostaric@gor-radgona.si.