Projekt: Vzpostavitev nove blagovne znamke kot nadgradnja blagovne znamke »Mesto sejmov in penine« (akronim operacije: Radgonski simboli)

Predstavitev projekta - Radgonski simboli (PDF)

* * *

Logo ESSR-CLLD-LAS Prlekija
 

Naziv operacije: VZPOSTAVITEV NOVE BLAGOVNE ZNAMKE KOT NADGRADNJA BLAGOVNE ZNAMKE »MESTO SEJMOV IN PENINE«

Akronim operacije: RADGONSKI SIMBOLI

Celotna vrednost projekta: 54.836,46 EUR

Predviden znesek sofinanciranja: 36.028,67 EUR

Vodilni partner: Občina Gornja Radgona

Partner: Radgonske gorice d.o.o.
 

Opis operacije:
Občina Gornja Radgona želi s prijavljeno operacijo spodbuditi povečanje ponudbe lokalnih proizvodov in storitev z uveljavljanjem nove krovne blagovne znamke. Trenutno sicer obstaja za mesto Gornja Radgona blagovna znamka »Mesto sejmov in penine«, a se vsi lokalni ponudniki, predvsem pa gospodarstvo, ne najdejo v tem. Zato želimo uveljaviti novo blagovno znamko, ki bo sprejemljiva za čim širši krog deležnikov in bo vključevala tudi sosednja območja, da bo v prihodnje lahko prišlo do blagovne znamke destinacije, ki bo zajemala širšo Upravno enoto Gornja Radgona pa tudi sosednje mesto Bad Radkersburg, saj se določeni signali za tovrstno sodelovanje že pojavljajo. Ime nove blagovne znamke se bo formiralo tekom izvajanja projekta.


Cilji operacije, glavne aktivnosti in kazalniki:

  • spodbuditi interes lokalnih ponudnikov različnih produktov in storitev za sodelovanje pri načrtovanju uveljavljanja nove krovne blagovne znamke za občino Gornja Radgona in jih povabiti k aktivnemu sodelovanju pri izvedbi;
  • izvesti delavnice in usposabljanja za lokalne ponudnike produktov in storitev, da bodo znali svoje produkte bolje marketinško plasirati na trg in se povezovati z drugimi ponudniki ter skupaj z njimi pripraviti inovativne integralne produkte z višjo dodano vrednostjo;
  • uveljaviti novo celovito grafično podobo blagovne znamke in na tej podlagi povezati ponudnike in lokalne deležnike;
  • izvesti festival GoVisit Radgona, ki bo povezoval pridelovalce vin in kulinaričnih dobrot kot prireditev v znaku Slovenije – evropske gastronomske regije 2021.
  • urediti krožišče pri vhodu v Gornjo Radgono z mostu čez Muro – postavitev skulpture, ki spominja na vinorodne griče ter na penino, ki je bila prva izdelana prav v Gornji Radgoni.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Povezave do spletne strani: www.eu-skladi.si in www.las-prlekija.com