KS Spodnji Ivanjci

  • Naslov: Krajevna skupnost Spodnji Ivanjci, Spodnji Ivanjci 17, 9245 Spodnji Ivanjci
  • Telefon: 02 560 10 17
  • Davčna  številka: 77990579
  • Matična številka: 5026865000
  • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008362781
  • Organ opravljanja: Svet Krajevne skupnosti Spodnji Ivanjci (6 članov)
  • Odgovorna oseba: Srečko Žižek – predsednik sveta krajevne skupnosti
  • Območje delovanja (5 naselij): Spodnji Ivanjci, Ivanjski Vrh, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Očeslavci