KS Črešnjevci-Zbigovci

  • Naslov: Črešnjevci 81, 9250 Gornja Radgona
  • Telefon: 02/561-18-12
  • Matična številka: 5031672
  • Davčna številka: 30298814
  • Podračun pri UJP Murska Sobota: 01100-6008363557
  • Organ upravljanja: Svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci (7 članov)
  • Odgovorna oseba: Ivan Zemljič – predsednik sveta krajevne skupnosti
  • Strokovna sodelavka: Marijana Kocmut – tajnica KS
  • Območje delovanja (6 naselij): Črešnjevci Zbigovci, Orehovci, Orehovski Vrh, Ptujska Cesta in Police
  • Uradne ure: sreda od 7.00 do 10.00