Imenik zaposlenih

Imenik zaposlenih javnih uslužbencev:

Telefon: 02 / 564 38 38 - centrala (za vse zaposlene)
Telefon: 02 / 564 38 00 - tajništvo župana
Telefon: 02 / 564 38 15 - tajništvo občine
Telefon: 02 / 564 38 12 - računovodstvo

Faks: 02 / 564 38 14
E-pošta:


NAMIG: Kliknite spodaj na naziv posameznega delovnega mesta za več informacij.
 

direktor

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE - Vladimir MAUKO

Vladimir MAUKO
dipl. upr. org., spec.
Pisarna št. 27 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 15 (tajništvo)

ODDELEK za splošne zadeve

VODJA ODDELKA za splošne zadeve - Boštjan FLEGAR

Boštjan FLEGAR
dipl. ekon.
Pisarna št. 22 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 10

VIŠJI SVETOVALEC za izobraževanje, javne zavode in kadrovske zadeve - Marija KAUČIČ

Marija KAUČIČ
univ. dipl. prav.
Pisarna št. 34 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 18

TAJNICA FUNKCIONARJA V-I - Simona PELCL

Simona PELCL

Pisarna št. 13 - I. nadstropje (tajništvo župana)

tel.: 02 / 564 38 00

TAJNICA DIREKTORJA V-I za občo upravo - Simona PETEK

Simona PETEK

Pisarna št. 26 - I. nadstropje (tajništvo občinske uprave)

tel.: 02 / 564 38 15

TAJNICA DIREKTORJA V-I za glavno pisarno - Marija HOLER

Marija HOLER

Pisarna št. 25 - I. nadstropje (GLAVNA PISARNA - VLOŽIŠČE)

tel.: 02 / 564 38 16

POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti - Marijana KOCMUT

Marijana KOCMUT

KS Negova, KS Črešnjevci-Zbigovci, KS Spodnja Ščavnica

tel.: 02 / 560 90 60

POSLOVNI SEKRETAR V-II za občo upravo in krajevne skupnosti - Nina BOROVIČ

Nina BOROVIČ

Pisarna št. 25 - I. nadstropje in KS Gornja Radgona (Trg svobode 12, Gornja Radgona)

tel.: 02 / 564 38 16

POSLOVNI SEKRETAR V-II za občo upravo - Anita PINTARIČ

Anita PINTARIČ

Pisarna št. 25 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 16

HIŠNIK IV - Janez MÜLER

Janez MÜLER

ODDELEK za razvoj in infrastrukturo

VODJA ODDELKA za razvoj in infrastrukturo - / /

/ /

(naloge opravlja direktor občinske uprave)
tel.: 02 / 564 38 15 (tajništvo)

SEKRETAR za občinske javne službe, gospodarstvo in pravne zadeve - Dragan KUJUNDŽIČ

Dragan KUJUNDŽIČ
univ. dipl. prav.
Pisarna št. 40 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 23

VIŠJI SVETOVALEC za stanovanjske in premoženjske zadeve - Valerija FRANGEŽ

Valerija FRANGEŽ
univ. dipl. prav.
Pisarna št. 37 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 06

VIŠJI SVETOVALEC za oskrbo s pitno vodo - Daniel VEBERIČ

Daniel VEBERIČ
dipl. var.
Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

VIŠJI SVETOVALEC za upravne zadeve na področju infrastrukture - Danilo VLAJ

Danilo VLAJ
dipl. inž. grad.
Pisarna št. 39 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 24

VIŠJI SVETOVALEC za urejanje prostora - Suzana RAKUŠA

Suzana RAKUŠA
dipl. upr. org.
Pisarna št. 43 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 08

SVETOVALEC za cestno dejavnost - Andrej SUBAŠIČ

Andrej SUBAŠIČ
ing. gr.
Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

KOORDINATOR VII/2 za javna naročila, projekte in razpise - Mateja COKLIN

Mateja COKLIN
univ. dipl. ekon.
Pisarna št. 35 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 04

KOORDINATOR VII/1 za opravljanje nalog občinskega urbanista in izvedbo investicij - Vera ŠINKO

Vera ŠINKO
univ. dipl. ing. arh.
Pisarna št. 39 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 24

KOORDINATOR VII/1 za javno snago in ravnanje z odpadnimi vodami - Nuša HOZJAN

Nuša HOZJAN
univ. dipl. inž. geod.
Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

ODDELEK za finance in družbene dejavnosti

VODJA ODDELKA za finance in družbene dejavnosti - Dominika FRAS

Dominika FRAS
univ. dipl. ekon.
Pisarna št. 38 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 19

VIŠJI SVETOVALEC za šport, kulturo in koordinacijo družbenih dejavnosti - Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA

Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA

Pisarna št. 20 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 25

VIŠJI SVETOVALEC za kmetijstvo, turizem in požarno varnost - Majda FERENC

Majda FERENC
dipl. agr.
Pisarna št. 28 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 35

VIŠJI SVETOVALEC za socialo, zdravstvo, mladino in civilno zaščito - Janja OSOJNIK

Janja OSOJNIK
dipl. upr. org.
Pisarna št. 28 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 31

RAČUNOVODJA VII/2-III (za javne zavode) - Vladimir ŠPOLAR

Vladimir ŠPOLAR
dipl. ekon.

tel.: 02 / 564 38 12

FINANČNIK V - Danica RAKUŠA

Danica RAKUŠA

Pisarna št. 41 in 36 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 12

FINANČNIK V - Klara HORVAT

Klara HORVAT

Pisarna št. 41 in 36 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 21

izven oddelkov

VIŠJI REFERENT za občo upravo - Danijel BORKO

Danijel BORKO
ekon.
Pisarna št. 24 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 20