Imenik zaposlenih

Imenik zaposlenih javnih uslužbencev:

Telefon: 02 / 564 38 38 - centrala (za vse zaposlene)
Telefon: 02 / 564 38 00 - tajništvo županje
Telefon: 02 / 564 38 15 - tajništvo občine
Telefon: 02 / 564 38 12 - računovodstvo

E-pošta:


NAMIG: Kliknite spodaj na naziv posameznega delovnega mesta za več informacij.
 

direktor

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE - Vladimir MAUKO

Vladimir MAUKO
dipl. upr. org., spec.
Pisarna št. 27 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 15 (tajništvo)

ODDELEK za splošne zadeve

VODJA ODDELKA za splošne zadeve - Boštjan FLEGAR

Boštjan FLEGAR
dipl. ekon.
Pisarna št. 22 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 10

VIŠJI SVETOVALEC za izobraževanje, javne zavode in kadrovske zadeve - Marija KAUČIČ

Marija KAUČIČ
univ. dipl. prav.
Pisarna št. 34 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 18

TAJNICA FUNKCIONARJA V-I - Simona PELCL

Simona PELCL

Pisarna št. 13 - I. nadstropje (tajništvo župana)

tel.: 02 / 564 38 00

TAJNICA DIREKTORJA V-I za občo upravo - Simona PETEK

Simona PETEK

Pisarna št. 26 - I. nadstropje (tajništvo občinske uprave)

tel.: 02 / 564 38 15

TAJNICA DIREKTORJA V-I za glavno pisarno - Nina BOROVIČ

Nina BOROVIČ

Pisarna št. 25 - I. nadstropje (GLAVNA PISARNA - VLOŽIŠČE)

tel.: 02 / 564 38 16

POSLOVNI SEKRETAR V-II za občo upravo in krajevne skupnosti - Vesna ŠOŠTARIČ

Vesna ŠOŠTARIČ

Pisarna št. 25 - I. nadstropje (KS Negova, KS Gornja Radgona, KS Črešnjevci-Zbigovci, KS Spodnja Ščavnica)

tel.: 02 / 564 38 16

HIŠNIK IV - Janez MÜLER

Janez MÜLER

ODDELEK za razvoj in infrastrukturo

VODJA ODDELKA za razvoj in infrastrukturo - Darko FRAS

Darko FRAS
univ. dipl. prav.
Pisarna št. 40 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 23

VIŠJI SVETOVALEC za javna naročila, projekte in razpise - Mateja COKLIN

Mateja COKLIN
univ. dipl. ekon.
Pisarna št. 35 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 04

VIŠJI SVETOVALEC za stanovanjske in premoženjske zadeve - Valerija Viktorija LAKŠA PRŠA

Valerija Viktorija LAKŠA PRŠA
univ. dipl. prav.
Pisarna št. 37 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 06

VIŠJI SVETOVALEC za urejanje prostora - Suzana RAKUŠA

Suzana RAKUŠA
dipl. upr. org.
Pisarna št. 43 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 08

VIŠJI SVETOVALEC za javno snago in odpadne vode - Nuša TÖRNAR

Nuša TÖRNAR
univ. dipl. inž. geod.
Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

VIŠJI SVETOVALEC za upravne zadeve na področju infrastrukture - Danilo VLAJ

Danilo VLAJ
dipl. inž. grad.
Pisarna št. 39 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 24

KOORDINATOR VII/2 za gospodarske javne službe - Rudi HAJDINJAK

Rudi HAJDINJAK

Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

SVETOVALEC za cestno dejavnost - Andrej SUBAŠIČ

Andrej SUBAŠIČ
ing. gr.
Pisarna št. 42 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 22

SVETOVALEC - pripravnik - Adam WOLF

Adam WOLF

Pisarna št. 39 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 24

ODDELEK za družbene dejavnosti

VODJA ODDELKA za družbene dejavnosti - / /

/ /

(naloge vodje opravlja direktor občinske uprave)
tel.: 02 / 564 38 15 (tajništvo)

VIŠJI SVETOVALEC za šport in kulturo - Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA

Aleksandra PINTARIČ ZAMUDA
univ. dipl. soc. del.
Pisarna št. 20 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 25

VIŠJI SVETOVALEC za kmetijstvo, turizem in požarno varnost - Majda FERENC

Majda FERENC
dipl. agr.
Pisarna št. 28 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 35

VIŠJI SVETOVALEC za socialo, zdravstvo, mladino in civilno zaščito - Janja OSOJNIK

Janja OSOJNIK
dipl. upr. org.
Pisarna št. 28 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 31

KOORDINATOR VII/1 za kulturo in otroško varstvo - Nastja FEKONJA

Nastja FEKONJA
dipl. geog. in prof. ped.
Pisarna št. 24 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 36

ODDELEK za finance in računovodstvo

VODJA ODDELKA za finance in računovodstvo - Tatjana VRBANČIČ

Tatjana VRBANČIČ

Pisarna št. 38 - II. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 19

RAČUNOVODJA VII/2-III - Vladimir ŠPOLAR

Vladimir ŠPOLAR
dipl. ekon.

tel.: 02 / 564 38 12

RAČUNOVODJA V - Marijana KOCMUT

Marijana KOCMUT

Pisarna št. 41 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 12

FINANČNIK V - Danica RAKUŠA

Danica RAKUŠA

Pisarna št. 41 in 36 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 12

FINANČNIK V - Klara HORVAT

Klara HORVAT

Pisarna št. 41 in 36 - II. nadstropje (računovodstvo)

tel.: 02 / 564 38 21

izven oddelkov

VIŠJI REFERENT za občo upravo - Danijel BORKO

Danijel BORKO
ekon.
Pisarna št. 24 - I. nadstropje

tel.: 02 / 564 38 20