Sestava

Seznam članic in članov Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona
(v mandatnem obdobju 2019-2022):

Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona je imenovan v sestavi:

  • Melita VULC (predsednica)
  • Karmen ZORKO VUKAN (podpredsednica)
  • Suzana ŠADL
  • Vesna KOTNIK KAJDIČ
  • Zlatko MULEC
  • Aleksander VOGRINEC
  • Andreja FARKAŠ


Pristojnosti nadzornega odbora so določene v Zakonu o lokalni samoupravi in Statutu Občine Gornja Radgona.