razpisi

DatumNaslov
01.07.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 16. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 14. 8. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok 13. 7. 2020 za društva, rok 19. 8. 2020 za ukrepa A in B)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 27. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 21. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 20. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2020 – prvi del (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok za oddajo vlog do vključno 12. 8. 2020)
25.06.2020JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (prodaja premičnine: odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij – OŠO)
16.06.2020Obvestilo o razpisu Društva prijateljev mladine Gornja Radgona: RAZPIS za zdravstveno letovanje otrok v Baški v letu 2020
08.06.2020JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok do vključno 10. 8. 2020)
26.05.2020JAVNO NAROČILO: “Nabava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona“
18.05.2020Obvestilo - Glasbena šola Gornja Radgona objavlja razpis za vpis za šolsko leto 2020-2021
11.05.2020JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2020 (ponovitev, rok do vključno 21. 5. 2020)
21.04.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
10.04.2020Ponovni javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
11.03.2020JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2020 (rok do vključno 23. 3. 2020)
25.02.2020JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člane v Svet OI JSKD Gornja Radgona (rok do 16. 3. 2020)