razpisi

DatumNaslov
28.08.2019JAVNO NAROČILO: “Medgeneracijski park za aktivno sprostitev - dobava in montaža otroških igral“
22.08.2019JAVNO NAROČILO: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019“
08.08.2019JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2019/2020
26.07.2019JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stanovanji) (rok do 22. 8. 2019)
23.07.2019Obvestilo o Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020 (rok 16. 8. 2019)
09.07.2019JAVNO NAROČILO: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019 - drugi del“
04.07.2019JAVNO NAROČILO: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2019“
21.06.2019Razpisi štipendij in sofinanciranja projektov - za študijske programe in projekte 2019 (Ustanova dr. Antona Trstenjaka)
19.06.2019JAVNO NAROČILO: “Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2019“
17.06.2019JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2019 (rok do vključno 9. 8. 2019)
17.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Spodnja Ščavnica)
12.06.2019JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok 5. 8. 2019 za društva, rok 8. 8. 2019 za ukrepa A in B)
12.06.2019JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok do vključno 15. 7. 2019)
12.06.2019JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok do vključno 8. 7. 2019)
12.06.2019JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2019 – prvi del (do vključno 3. 7. 2019)
12.06.2019JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2019 (do vključno 3. 7. 2019)
12.06.2019JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok do vključno 3. 7. 2019)
12.06.2019JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok do vključno 1. 7. 2019)
11.06.2019JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2019 (rok za oddajo vlog do vključno 16. 8. 2019)
11.06.2019JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok za oddajo vlog do vključno 15. 7. 2019)