razpisi

DatumNaslov
24.04.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona in k.o. Police)
18.04.2018JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2018 – prvi del + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 10. 5. 2018)
16.04.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
16.04.2018JAVNO NAROČILO: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI)“
29.03.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stanovanji) (rok do 19. 4. 2018)
08.03.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje) (rok do 26. 3. 2018)
06.03.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornji Ivanjci)
06.03.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo prostora v objektu (k.o. Gornja Radgona)
01.03.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 22. 3. 2018)
16.02.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za uporabo prostora v objektu (k.o. Gornja Radgona)
12.02.2018JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2018 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA
07.02.2018JAVNI RAZPIS za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v Občini Gornja Radgona (rok do vključno 2. 3. 2018)
05.02.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
05.02.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (enosobno stanovanje) (rok do 23. 2. 2018)
02.02.2018JAVNO NAROČILO: “Izgradnja občinske ceste v občini Gornja Radgona - LC 104051 Gornja Radgona - Norički Vrh - Police“
02.02.2018JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2018 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 20. 3. 2018)
31.01.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (nepremičnina k.o. Gornji Ivanjci ) (rok do 22. 2. 2018)
30.01.2018JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2018 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 13. 2. 2018)
29.01.2018JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2018 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 5. 3. 2018)
26.01.2018JAVNO NAROČILO: “Izdelava projektne dokumentacije za potrebe občine Gornja Radgona v letu 2018 - modernizacija cest“