razpisi

DatumNaslov
21.03.2016Obvestilo o objavi: Javni natečaj za Evropske nagrade za spodbujanje podjetništva za leto 2016 (rok za prijavo je 13. 5. 2016)
21.03.2016Obvestilo o javnem razpisu Ministrstva za gosp. razvoj in tehnologijo: 8. Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji (rok do 9. 4. 2016)
16.03.2016NAROČILO male vrednosti: “Prevoz šolskih otrok OŠ dr. Antona Trstenjaka za šolsko leto 2016/2017“
11.03.2016NAROČILO male vrednosti: “Izdelava Celostne prometne strategije Občine Gornja Radgona“
11.03.2016JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 30. 5. 2016)
03.03.2016JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA
03.03.2016JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 4. 4. 2016)
03.03.2016JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 4. 4. 2016)
02.03.2016JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 4. 4. 2016)
02.03.2016JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 16. 3. 2016)
02.03.2016JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 11. 4. 2016)
02.03.2016JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 24. 3. 2016)
25.02.2016JAVNA DRAŽBA za prodajo nepremičnine parc. št. 346, k.o. Gornja Radgona
25.02.2016Obvestilo o javnih razpisih s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oz. razvoj kmetijskih proizvodov« in »Podpora za naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa
05.02.2016Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin
01.02.2016Obvestilo o objavi razpisa društva A priori: »Foto-natečaj: Gornja Radgona – Sence vsakdanjega življenja« - rok do 15. 11. 2016
27.01.2016JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2016 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 15. 2. 2016)
29.12.2015Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin
17.12.2015Zbiranje prijav prireditev za Koledar prireditev v občini Gornja Radgona za leto 2016 (rok do 19. 12. 2015)
23.11.2015NAROČILO male vrednosti: “Storitev zavarovanja premoženja Občine Gornja Radgona, javnih zavodov in krajevnih skupnosti“