razpisi

DatumNaslov
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2020 – prvi del (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2020 (rok do vključno 13. 7. 2020)
29.06.2020JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok za oddajo vlog do vključno 12. 8. 2020)
25.06.2020JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (prodaja premičnine: odprto širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij – OŠO)
16.06.2020Obvestilo o razpisu Društva prijateljev mladine Gornja Radgona: RAZPIS za zdravstveno letovanje otrok v Baški v letu 2020
08.06.2020JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2020 (rok do vključno 10. 8. 2020)
26.05.2020JAVNO NAROČILO: “Nabava opreme za večnamensko športno dvorano ob OŠ Gornja Radgona“
18.05.2020Obvestilo - Glasbena šola Gornja Radgona objavlja razpis za vpis za šolsko leto 2020-2021
11.05.2020JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2020 (ponovitev, rok do vključno 21. 5. 2020)
21.04.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe o uporabi nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
10.04.2020Ponovni javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
11.03.2020JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2020 (rok do vključno 23. 3. 2020)
25.02.2020JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člane v Svet OI JSKD Gornja Radgona (rok do 16. 3. 2020)
25.02.2020Javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA javnega podjetja Komunala Radgona, d.o.o.
20.02.2020LAS Prlekija objavila 5. javni poziv za izbor operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Prlekija
05.02.2020JAVNO NAROČILO: “Izvajanje storitev gradbenega nadzora pri izgradnji večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona“
30.01.2020Obvestilo o Javnem razpisu za direktorja Javnega podjetja Prlekija d.o.o., Ljutomer
13.01.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Negova)
07.01.2020Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Orehovski Vrh)