razpisi

DatumNaslov
25.05.2021Obvestilo o razpisih Ustanove dr. Antona Trstenjaka: Razpisi za študijske programe in projekte 2021
25.05.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2021 (rok do vključno 28. 6. 2021)
21.05.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 29. 6. 2021)
21.05.2021JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 22. 6. 2021)
21.05.2021JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok 28. 6. 2021 za društva, rok 18. 8. 2021 za ukrepa A in B)
21.05.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 14. 6. 2021)
18.05.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 4. 6. 2021)
13.05.2021JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Gornja Radgona v letu 2021 (rok za oddajo vlog do vključno 16. 8. 2021)
11.05.2021JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2021 (rok do vključno 20. 8. 2021)
11.05.2021JAVNO NAROČILO: “Kolesarske poti Gornja Radgona, 1. faza“
03.05.2021JAVNO NAROČILO: “Obveščanje javnosti o izvajanju projekta “NADGRADNJA VODOVODA SISTEMA C - 2. faza“ - ponovitev postopka“
31.03.2021JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (garsonjera)
25.03.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
19.03.2021Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Stavešinci)
01.03.2021JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve enosobni stanovanji)
22.02.2021JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2021 (rok do vključno 4. 3. 2021)
11.02.2021JAVNO NAROČILO: “Obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Nadgradnja vodovoda sistema C 2. faza«“
10.12.2020JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (zemljišča na lokaciji »Velclov vrt«)
04.12.2020Javni razpis za dodelitev službenega stanovanja v najem (rok do 4. 1. 2021)
27.11.2020JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2019 (rok do 30. 12. 2020)