Mladi

Občina Gornja Radgona se ponaša s certifikatom Mladim prijazna občina za obdobje 2015 - 2019, ki ga podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja.

Z aktivacijo lokalne mladine se je v Občini Gornja Radgona ustanovil Mladinski svet Gornja Radgona, ki združuje mladinska društva.

Občina Gornja Radgona ima sprejet Odlok o mladini v Občini Gornja Radgona ter Pravilnik o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona.

Občina zagotavlja prostore za mlade, proračunska sredstva je namenila za ureditev prostorov za delovanje Mladinskega centra Gornja Radgona ter ostale infrastrukture za delovanje mladinskih / študentskih društev. 

Občina Gornja Radgona financira programe, ki se izvajajo v Mladinskem centru Gornja Radgona.

Občina namenja sredstva za izvajanje mladinskih programov in projektov preko Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona (24.000 EUR do leta 2020).

Občinski svet Občine Gornja Radgona je leta 2017 potrdil Strategijo za mlade za obdobje 2016-2021, v kateri so izoblikovani ukrepi s področja delovanja mladih in njihovega aktiviranja.