razpisi

DatumNaslov
12.04.2017JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 31. 5. 2017)
10.04.2017JAVNO NAROČILO: “Izgradnja občinskih cest v občini Gornja Radgona“
06.04.2017JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA
06.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 5. 5. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 3. 5. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 25. 4. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 19. 4. 2017)
04.04.2017JAVNI RAZPIS za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Občini Gornja Radgona v letu 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 18. 4. 2017)
03.04.2017JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do 18. 4. 2017)
03.04.2017JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona - stanovanja (rok do 9. 5. 2017)
03.04.2017Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Negova)
06.03.2017Obvestilo o aktualnih zanimivih javnih razpisih
06.03.2017Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
19.01.2017Obvestilo o objavi razpisa Slovenskega podjetniškega sklada: P7R 2016 - Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji (mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja)
19.01.2017Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (stanovanje k.o. Gornja Radgona)
11.01.2017Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za ustanovitev služnosti na nepremičnini (k.o. Orehovci)
06.01.2017JAVNI RAZPIS za uporabo slačilnic Doma športa – Stadion Gornja Radgona na TŠC Trate v Gornji Radgoni za leto 2017 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 24. 1. 2017)
21.12.2016Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - aneksa k najemni pogodbi za najem prostora (k.o. Gornja Radgona)
14.12.2016JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona - stanovanja (rok do 6. 1. 2017)
14.12.2016Obvestilo Razvojnega centra Murska Sobota - novi javni razpisi