razpisi

DatumNaslov
26.09.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
19.09.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona) in za prodajo nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
06.09.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
03.09.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
30.07.2018JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2018/2019 + RAZPISNA DOKUMENTACIJA (rok do vključno 14. 8. 2018)
30.07.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Spodnja Ščavnica)
18.07.2018Javno naročilo “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018“
16.07.2018Javno naročilo “Obnova in vzpostavitev železniške infrastrukture ter spremljajočih objektov v Gornji Radgoni“
05.07.2018JAVNO NAROČILO: “Ureditev poti za pešce v Gornji Radgoni (pri pokopališču)“
03.07.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 23. 8. 2018)
29.06.2018JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2018 (rok do 9. 8. 2018)
29.06.2018JAVNO NAROČILO: “Energetska sanacija in dograditev večnamenske športne dvorane (VŠD) ob OŠ Gornja Radgona - izdelava projektne dokumentacije (IZP, DGD, PZI)“
29.06.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
06.06.2018JAVNO NAROČILO: “Modernizacija občinskih cest na območju občine Gornja Radgona v letu 2018“
04.06.2018Obvestilo o razpisu Ustanove dr. Antona Trstenjaka: Razpis štipendij in sofinanciranja projektov za leto 2018
28.05.2018JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (tri stanovanja) (rok do 22. 6. 2018)
23.05.2018Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe (za nepremičnine v k.o. Gornja Radgona)
14.05.2018JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Gornja Radgona ter njihove namestnike (rok do vključno 30. 5. 2018)
14.05.2018Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za nakup nepremičnin (k.o. Radvenci)
08.05.2018JAVNO NAROČILO: “Gradnja meteorne kanalizacije v Meleh“