JAVNO NAROČILO: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 4 let“

datum: 09.09.2019

kategorija: Razpis

Javno naročilo: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 4 let“​ je neposredno dosegljivo na spletnem Portalu javnih naročil: Uradni list RS "www.enarocanje.si" (oddano 9. 9. 2019 z oznako objave JN006276/2019-W01), preko spletne povezave:  

https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=323825