razpisi

DatumNaslov
24.08.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
12.08.2022JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2022/2023
11.08.2022Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2022
20.07.2022JAVNO NAROČILO: “Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni“
19.07.2022JAVNO NAROČILO: “Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2022“
08.07.2022JAVNO NAROČILO: “Modernizacija cest v občini Gornja Radgona v letu 2022“
07.07.2022Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za javno snago in odpadne vode
07.07.2022Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za javna naročila, projekte in razpise
07.07.2022Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta Višji referent za cestno dejavnost
17.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja nepremičnin v uporabo (k.o. Gornja Radgona)
15.06.2022JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2022 (rok do vključno 10. 8. 2022)
14.06.2022Javni razpis za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti
10.06.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje)
10.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
08.06.2022Obvestilo o razpisih Ustanove dr. Antona Trstenjaka: Razpisi za študijske programe in projekte 2022
03.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - najem prostora (k.o. Gornja Radgona)
01.06.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
25.05.2022Objava Krajevne skupnosti Gornja Radgona: Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v uporabo (poslovni prostor - Trg svobode 12, Gornja Radgona)
23.05.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Hercegovščak)
17.05.2022JAVNO NAROČILO: “Razširitev Industrijske cone Mele v Gornji Radgoni - ponovitev postopka“