razpisi

DatumNaslov
21.12.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo poslovnega prostora v najem (k.o. Gornja Radgona)
15.12.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno stanovanje) (rok do 5. 1. 2023)
09.12.2022JAVNI RAZPIS za dodelitev službenega stanovanja v najem (rok do vključno 16. 12. 2022)
01.12.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - prodaja solastnine na nepremičnini (k.o. Gornja Radgona)
17.11.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
08.11.2022JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2022 (rok do vključno 25.11.2022)
04.11.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
03.11.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Hercegovščak)
25.10.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2022 (drugi del) - rok do vključno 7. 11. 2022
19.10.2022JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2022 (rok: do vključno 3. novembra 2022)
14.10.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Črešnjevci)
03.10.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - najem nepremičnine (nameri za dva poslovna prostora v Gornji Radgoni)
21.09.2022JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve stanovanji) (rok do 14. 10. 2022)
07.09.2022JAVNI RAZPIS za uporabo Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona v sezoni 2022/2023 (rok do 26. 9. 2022 do 12. ure)
06.09.2022Obvestilo o neuspešno zaključenem internem natečaju za zasedbo strokovno tehničnega delovnega mesta POSLOVNI SEKRETAR V-II za krajevne skupnosti
24.08.2022Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
12.08.2022JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2022/2023
11.08.2022Sklep o ustavitvi postopka javnega naročila Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2022
20.07.2022JAVNO NAROČILO: “Rekonstrukcija in vertikalna prizidava zdravstvenega doma v Gornji Radgoni“
19.07.2022JAVNO NAROČILO: “Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2022“