razpisi

DatumNaslov
27.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
26.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo treh garaž v najem (k.o. Gornja Radgona)
20.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona in Hercegovščak)
20.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Lastomerci)
20.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Plitvički Vrh)
12.07.2023JAVNO NAROČILO: “Nadgradnja vodovoda sistema C - 2.faza, SKLOP 1: Povečanje obratovalne varnosti vodnega vira Segovci - Podgrad“
10.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe - oddaja poslovnega prostora v najem (dve pisarni v Gornji Radgoni)
07.07.2023JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 11. 8. 2023)
05.07.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Gornja Radgona v letu 2023 (rok do vključno 16. 8. 2023)
05.07.2023JAVNI RAZPIS za uporabo Večnamenske športne dvorane Gornja Radgona v sezoni 2023/2024 (rok do 4. 8. 2023)
05.07.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 3. 8. 2023)
04.07.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov društev na področju turizma v občini Gornja Radgona v letu 2023 (rok do vključno 8. 8. 2023)
04.07.2023JAVNI RAZPIS za zbiranje programov za sofinanciranje izvajalcev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 2. 8. 2023)
04.07.2023JAVNI RAZPIS o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do 1. 8. 2023 za ukrepe C, do 11. 10. 2023 za ukrepe A in B)
04.07.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 25. 7. 2023)
30.06.2023JAVNI RAZPIS za podelitev priznanj Občine Gornja Radgona v letu 2023 (rok do vključno 11. 8. 2023)
30.06.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2023 (prvi del) - rok do vključno 24. 7. 2023
30.06.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
29.06.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do vključno 31. 7. 2023)
07.06.2023JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (eno dvosobno stanovanje) (rok do 3. 7. 2023)