razpisi

DatumNaslov
23.11.2023JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj županje na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2023 (rok do 30. 11. 2023)
13.11.2023JAVNO NAROČILO: “Čiščenje poslovnih prostorov z okoljsko manj obremenjujočimi čistili za obdobje 2024 - 2027“
03.11.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin (k.o. Gornja Radgona)
19.10.2023Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za določen čas - SVETOVALEC-PRIPRAVNIK - smer arhtitektura oz. gradbeništvo
19.10.2023Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta: KOORDINATOR VII/1 za kulturo in otroško varstvo
17.10.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
12.10.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje javnih prireditev s strani Občine Gornja Radgona v letu 2023 (drugi del) - (rok do vključno 2. 11 .2023)
02.10.2023JAVNO ZBIRANJE PONUDB za najem stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (mrliška vežica Gornja Radgona) (rok do 26. 10. 2023)
15.09.2023JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Gornja Radgona v letu 2023 (do vključno 3. 10. 2023)
30.08.2023JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (dve nepremičnini v IC Mele) (rok do 20. 9. 2023)
17.08.2023Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta Vodja oddelka za finance in računovodstvo (RAČUNOVODJA VI)
11.08.2023JAVNI RAZPIS za uporabo telovadnice Partizan v sezoni 2023/2024
09.08.2023JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo stvarnega premoženja v lasti Občine Gornja Radgona (stavbno zemljišče, k.o. 192 Plitvički Vrh) - rok do 4. 9. 2023
08.08.2023JAVNI NATEČAJ za zasedbo uradniškega delovnega mesta za določen čas - SVETOVALEC-PRIPRAVNIK - smer gradbeništvo
08.08.2023JAVNI NATEČAJ za zasedbo uradniškega delovnega mesta za določen čas - SVETOVALEC-PRIPRAVNIK - smer arhtitektura oz. gradbeništvo
03.08.2023Javni razpis za zasedbo prostega strokovno tehničnega delovnega mesta KOORDINATOR VII/1 za kulturo in otroško varstvo
27.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona)
26.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo treh garaž v najem (k.o. Gornja Radgona)
20.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Gornja Radgona in Hercegovščak)
20.07.2023Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine (k.o. Lastomerci)