Izobraževanje

Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

Na obravnavanem območju deluje Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, ki ima štiri enote, in sicer dve (2) v Gornji Radgoni ter po eno (1) v Črešnjevcih in Negovi.  

V občini delujeta dve (2) osnovni šoli, in sicer Osnovna šola Gornja Radgona in Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova

Od leta 1998 je na območju občine deloval tudi Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona, ki je izvajal javno veljavni vzgojno-izobraževalni program osnovnošolskega izobraževanja prilagojen potrebam otrok in mladostnikom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. S 1. 9. 2009 se je zavod preoblikoval v Podružnično šolo dr. Janka Šlebingerja in tako prešel iz samostojne šole v okrilje matične Osnovne šole Gornja Radgona. Šola vključuje učence štirih občin: Občine Apače, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Občine Radenci in Občine Gornja Radgona.

Druge ponudbe izobraževanj

Že leta 1960 je bila na obravnavanem območju ustanovljena Delavska univerza Gornja Radgona, a je njeno delovanje dokumentirano že z letom 1945, ko je izvajala razna predavanja in tečaje, predvsem na podeželju. Leta 1999 je bil ustanovljen javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona, ki je z letom 2013 postal enota novo ustanovljenega Javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona in ponuja najrazličnejša izobraževanja. Ustanoviteljice zavoda so Občine Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.

Na območju občine delujeta tudi dve (2) glasbeni šoli: Glasbena šola Gornja Radgona in Zasebna glasbena šola Maestro. Glasbeno dejavnost v občini dopolnjuje tudi osem tovrstnih kulturnih društev.