sporočila za javnost

DatumNaslov
20.03.2020Obvestilo - razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države
20.03.2020Navodila za ravnanje z odpadki - koronavirus (SARS-CoV-2)
20.03.2020Pogovor s poveljnikom Civilne zaščite Gornja Radgona z dne 18. 3. 2020 in nagovor župana z dne 17. 3. 2020 (aktualne razmere v času epidemije koronavirusa)
20.03.2020Priporočila slovenskih veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenčki
20.03.2020Navodila NIJZ za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2
18.03.2020Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22 (parc. št. 638/6 v k.o. Negova)
17.03.2020Nagovor župana občankam in občanom ob aktualnih dogodkih - z dne 17. 3. 2020
17.03.2020POZIV mladim in zdravim prostovoljcem za pridružitev pri nudenju različnih oblik pomoči našim občanom - izvajanje aktivnosti za zajezitev širjenja koronavirusa
17.03.2020Obvestilo župana in Občinskega štaba Civilne zaščite - pomoč pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin v času izvajanja ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa (stanje 17. 3. 2020)
17.03.2020Obvestilo - do nadaljnjega na Občini Gornja Radgona ni uradnih ur (Odredba o preventivnih ukrepih za preprečevanje širjenja koronavirusa)
17.03.2020Začasna omejitev nadzora modrih con in časovnih omejitev parkiranja na območju mesta Gornja Radgona - od 16. 3. 2020 do preklica
16.03.2020Obvestilo o zaprtju javnih objektov v občini Gornja Radgona ter omejitev delovanja poslovanja v upravni zgradbi občine – izvajanje ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa
15.03.2020Obvestilo župana glede izvajanja aktivnosti proti širjenju koronavirusa
15.03.2020Obvestilo o zaprtju vseh otroških in športnih igrišč v občini Gornja Radgona zaradi izvajanja ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa – od 15. 3. 2020 dalje do preklica
15.03.2020Obvestilo glede zaprtja šol in vrtcev v občini iz razloga omejitve širjenja koronavirusa (od 16. 3. 2020 dalje)
13.03.2020Video izjava župana z dne 13. 3. 2020 glede ravnanja v času širjenja novega koronavirusa
04.03.2020Vzpostavljanje mreže prostovoljcev s projektom Pametne vasi za jutri
03.03.2020Aktualne informacije v zvezi z novim koronavirusom in preventivnimi ukrepi
02.03.2020Obvestilo Mariborskega vodovoda o seznanitvi svojih uporabnikov o stanju skladnosti pitne vode na območju občine Gornja Radgona v letu 2019
26.02.2020Brezplačni programi za krepitev zdravja in delavnice Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Gornja Radgona