sporočila za javnost

DatumNaslov
01.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - ne bo se zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti
01.04.2020Ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času koronavirusa ter možnost psihološke podpore v času epidemije (CKZ ZD Gornja Radgona)
01.04.2020Navodila in informacije uporabnikom storitev Zdravstvenega doma Gornja Radgona v času ukrepov ob epidemiji z virusom COVID-19
31.03.2020Začasno financiranje Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2020
31.03.2020Izdano Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 2/2020 z dne 31. 3. 2020
31.03.2020Nagovor župana o aktivnostih Občine Gornja Radgona ob pandemiji korona virusa COVID-19, z dne 30. 3. 2020
30.03.2020Obvestilo o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona z dnem 30. 3. 2020 – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
30.03.2020Seznam lokalnih ponudnikov hrane s kontakti ter spletni portali ponudnikov lokalne hrane
27.03.2020Informacije za občane (COVID-19)
24.03.2020Posodobljena priporočila in nova navodila NIJZ v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2
24.03.2020Nova informativna spletna stran Združenja MDPŠ - www.anticovid.zmdps.si
20.03.2020Obvestilo - razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države
20.03.2020Navodila za ravnanje z odpadki - koronavirus (SARS-CoV-2)
20.03.2020Pogovor s poveljnikom Civilne zaščite Gornja Radgona z dne 18. 3. 2020 in nagovor župana z dne 17. 3. 2020 (aktualne razmere v času epidemije koronavirusa)
20.03.2020Priporočila slovenskih veterinarjev za ravnanje s hišnimi ljubljenčki
20.03.2020Navodila NIJZ za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2
18.03.2020Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na delu enote urejanja prostora (EUP) EU 22 (parc. št. 638/6 v k.o. Negova)
17.03.2020Nagovor župana občankam in občanom ob aktualnih dogodkih - z dne 17. 3. 2020
17.03.2020POZIV mladim in zdravim prostovoljcem za pridružitev pri nudenju različnih oblik pomoči našim občanom - izvajanje aktivnosti za zajezitev širjenja koronavirusa
17.03.2020Obvestilo župana in Občinskega štaba Civilne zaščite - pomoč pri dostavi nujnih življenjskih potrebščin v času izvajanja ukrepov zajezitve širjenja koronavirusa (stanje 17. 3. 2020)