sporočila za javnost

DatumNaslov
30.04.2020Izjava župana o trenutnem stanju v naši občini - 30. 4. 2020
28.04.2020Dovoljena uporaba Mestnega parka v mestu Gornja Radgona od 28. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
25.04.2020Izjava za javnost štaba Civilne zaščite Občine Gornja Radgona - 25. 4. 2020 obveščeni o prvi okužbi COVID-19 na območju občine
24.04.2020Nagovor župana o stanju v naši občini, poteku dopisne seje občinskega sveta in novostih - 24. 4. 2020
23.04.2020Odgovor in pojasnilo FURS glede odloga plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) zaradi epidemije bolezni COVID-19
22.04.2020Dovoljena uporaba sprehajalne poti ob reki Muri in stopnišča na grad Gornja Radgona od 23. 4. 2020 – sprememba sklepa o zaprtju javnih površin v času epidemije COVID-19
20.04.2020Obvestilo o možnosti brezplačne dostave plina v jeklenki na dom (v času izrednih razmer)
20.04.2020Najpogostejša vprašanja in odgovori glede izvajanja odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih
20.04.2020Priporočila lastnikom objektov za hišno vodovodno omrežje ob daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19) - izvedba spiranja internih hišnih napeljav
20.04.2020Priporočila za upravljalce in uporabnike teniških igrišč (zavarovanje zdravja in varnosti vseh deležnikov)
20.04.2020Dovoljena uporaba tekaške steze in teniških igrišč na TŠC Trate od 18. 4. 2020 – sprememba sklepa o dodatnem zaprtju javnih površin in objektov v občini Gornja Radgona – izvajanje ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19
16.04.2020Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške omrežnine oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti
14.04.2020Webinar: Kaj prinaša mega anti-korona zakon za nevladne organizacije / socialna podjetja - 15. 4. 2020
10.04.2020Nagovor župana občankam in občanom ob velikonočnih praznikih
08.04.2020Obvestilo za občane glede odprtja Zbirnega centra ločenih frakcij ob 15. 4. 2020 dalje in nov odpiralni čas od 1. 5. 2020 dalje
08.04.2020Pojasnila na vprašanja občanov glede gibanja v času začasne splošne prepovedi gibanja izven občin ter prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah
07.04.2020Obvestilo glede omejitve izvajanja pogrebnih slovesnosti na pokopališčih v Občini Gornja Radgona v času razglašene epidemije COVID-19
06.04.2020Obvestilo o kontaktih za nasvet POLICIJE v času koronavirusa o novih ukrepih za zajezitev epidemije bolezni COVID-19
06.04.2020Obvestilo Komunale Radgona d.o.o. za odjemalke in odjemalce komunalnih storitev ter obvestilo, da je zbirni center za odpadke do nadaljnjega zaprt
06.04.2020Informacija glede delitve zaščitnih mask med starejše občanke in občane ter invalide in druge prikrajšane skupine občank in občanov