Sprejeti ukrepi Občine Gornja Radgona za pomoč podjetjem in drugim poslovnim subjektom ob izbruhu epidemije virusa COVID-19

datum: 06.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Sprejeti ukrepi Občine Gornja Radgona za pomoč podjetjem in drugim poslovnim subjektom ob izbruhu epidemije virusa COVID-19 - obvestilo (PDF) - 3. 4. 2020

Ob izbruhu epidemije virusa COVID-19 je župan Občine Gornja Radgona g. Stanislav Rojko, z namenom blažitve posledic epidemije podjetja in druge poslovne subjekte v občini, na podlagi 31. in 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/15) izdal naslednje sklepe z začasnimi ukrepi:

1. Občina ne bo zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti

2. Občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti

3. Občina bo začasno uporabnikom posebnih storitev pokrivala dodatek k omrežnini za uporabo javne infrastrukture za neposredno rabo vode

Ukrepi občine COVID-19 za poslovne subjekte-03.04.2020-scan