Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - ne bo se zaračunavala najemnina za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki začasno ne morejo opravljati svoje dejavnosti

datum: 01.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona je dne 30. 3. 2020 sprejel SKLEP št. 38/2020, s katerim se izvede začasni ukrep, da Občina Gornja Radgona v času od 1. 3. 2020 pa vse do preklica veljavnosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20), ne bo:
- zaračunavala najemnin za najem poslovnih prostorov in zemljišč v lasti občine najemnikom, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti,
- zaračunavala nadomestil za služnost in stavbno pravico lastnikom ali najemnikom poslovnih prostorov, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti.

SKLEP št. 38/2020 z dne 30. 3. 2020 (PDF)