Obvestilo o sprejetem ukrepu občine - občina bo krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov poslovnim subjektom, ki začasno ne morejo izvajati svoje dejavnosti

datum: 02.04.2020

kategorija: Sporočilo za javnost

Župan Občine Gornja Radgona je dne 30. 3. 2020 sprejel SKLEP št. 39/2020, s katerim se izvede začasni ukrep, in sicer: 

  1. Občina Gornja Radgona bo za čas do preklica veljavnosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20), poslovnim subjektom, društvom in drugim upravičencem s sedežem v Občini Gornja Radgona, ki zaradi veljavnosti navedenega odloka ne morejo izvajati svoje dejavnosti, krila stroške zbiranja in odlaganja komunalnih odpadkov, in sicer za mesec marec v višini 50 % in v naslednjih mesecih v celoti (100 %).
  2. Do kritja stroškov navedenih storitev bodo upravičeni samo tisti upravičenci pri katerih bo ugotovljeno, da zaradi izpolnjevanja določil 2. člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ne smejo izvajati svoje poslovne dejavnosti v svojih poslovnih prostorih in bodo v tej zvezi izpolnili posebno vlogo.
  3. Če so na naslovu gospodarskega subjekta stalno ali začasno prijavljene osebe in niso posebej vključene v odvoz odpadkov, oprostitev plačila ni možna (poslovni subjekt, ki deluje na domačem naslovu …).
  4. Poslovni subjekti lahko uveljavljajo predmetno pravico na podlagi vloge z uporabo obrazca na spletni strani javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. – www.komunala-radgona.si ali s pisno vlogo na elektronski naslov podjetja – info@komunala-radgona.si
     

SKLEP št. 39/2020 z dne 30. 3. 2020 (PDF)

 

NAVODILA IN VLOGA - www.komunala.radgona.si - uveljavitev kritja stroškov za zbiranje komunalnih odpadkov