Zbirka Uradnih glasil Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih (2003-2015)

Od 9. 7. 2003 naprej je s Statutom Občine Gornja Radgona kot uradno glasilo občine bilo določeno Uradno glasilo Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih (zbirka od št. 1 z dne 15. 8. 2003 do št. 94 z dne 1. 10. 2015 je na voljo spodaj).

To je posebna priloga časopisa PREPIH - neodvisni lokalni časopis območja občin Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sveti Jurij ob Ščavnici. Časopis Prepih izhaja dvakrat mesečno, izdaja ga VEDRA d.o.o. Gornja Radgona. Naslov uredništva je: Ljutomerska 6, p.p. 12, 9250 Gornja Radgona. Kontaktne informacije: telefon 02/564-96-00, telefaks 02/564-96-01, e-pošta . Kontaktna oseba je predsednik časopisnega sveta g. Drago Šinko na GSM: 041/772-460. 

Zbirka Uradnih glasil Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih (2003-2015):