Občinski predpisi

Nahajate se v vstopni strani registra občinskih predpisov in iskalnika po občinskih predpisih znotraj Kataloga informacij javnega značaja Občine Gornja Radgona. V katalogu je v elektronski obliki na voljo večina veljavnih predpisov občine, sproti pa se bodo dodajali tudi občinski predpisi, ki so že prenehali veljati. Prosimo za razumevanje, saj vsi občinski predpisi še vedno niso na voljo v elektronski obliki in so navedeni le s ključnimi podatki o njihovi objavi in veljavnosti. Vsebina manjkajočih predpisov se bo v elektronski obliki sproti dodajala.

Pomoč za iskanje po občinskih predpisih:
Spodaj lahko s pomočjo iskalnika z vnosnim poljem iščete občinske predpise z vnosom kratkih besednih zvez iz naziva posameznega predpisa. S pomočjo iskalnika po letnicah in mesecih pa lahko iščete občinske predpise po datumu njihovega sprejema. Za izpis čisto vseh vnesenih aktov pa lahko kliknete tukaj.

2023123456789101112
2022123456789101112
2021123456789101112
2020123456789101112
2019123456789101112
2018123456789101112
2017123456789101112
2016123456789101112
2015123456789101112
2014123456789101112
2013123456789101112
2012123456789101112
2011123456789101112
2010123456789101112
2009123456789101112
2008123456789101112
2007123456789101112
2006123456789101112
2005123456789101112
2004123456789101112
2003123456789101112
2002123456789101112
2001123456789101112
2000123456789101112
1999123456789101112
1998123456789101112
1997123456789101112
1996123456789101112
1995123456789101112
1994123456789101112
1993123456789101112
1992123456789101112
1991123456789101112
1990123456789101112
1989123456789101112
1988123456789101112