Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Gornja Radgona
(Uradni list RS, št. 94/2002)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.10.2002
Datum objave:08.11.2002
Objavljeno v:

Uradni list RS, št. 94/2002

Datum začetka veljavnosti:09.11.2002