sporočila za javnost

DatumNaslov
01.08.2018Racionalna poraba pitne vode na vodarni Podgrad – Segovci
16.07.2018ODREDBA o cestnem prometnem režimu v mestu Gornja Radgona v času sejma AGRA 2018 (od 25. do 30. 8. 2018)
22.06.2018Sprejem najuspešnejših osnovnošolcev v občini Gornja Radgona v šolskem letu 2017/2018
08.06.2018JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja prostora GR 53«
31.05.2018Izdana elektronska izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, št. 4/2018 z dne 31. 5. 2018
14.05.2018Obvestilo glede spremembe prometne ureditve (zapore cest) dne 19. 5. 2018 ob 38. Maratonu treh src
26.04.2018Sporočilo za javnost o varstvu pred požari ob kurjenju prvomajskih kresov
24.04.2018Objava Prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
18.04.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo predčasnih državno - zborovskih volitev
18.04.2018Izdana elektronska izdaja Uradnega glasila Občine Gornja Radgona, št. 3/2018 z dne 18. 4. 2018
16.04.2018JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu »Gornja Radgona – sejem«
05.04.2018Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo referenduma o drugem tiru
03.04.2018Stališča do pripomb in predlogov podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o OPPN za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni
14.03.2018Obvestilo izvajalcem letnih programov športa v občini Gornja Radgona v letu 2017 - podaja zaključnih poročil o realizaciji letnega programa športa za leto 2017 - rok do 31. 3. 2018
21.02.2018Obvestilo Mariborskega vodovoda o seznanitvi svojih uporabnikov o stanju skladnosti pitne vode na območju občine Gornja Radgona v letu 2017
05.02.2018Akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk na vseh veterinarskih postajah v Pomurju - od 1. 2. do 31. 3. 2018
30.01.2018Obvestilo o predvideni spremembi občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (zbiranje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč do 28. 2. 2018)
23.01.2018OBVESTILO o možnosti brezplačne pravne pomoči in pravnega svetovanja za občane Občine Gornja Radgona v letu 2018
20.11.2017JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN za stanovanjsko poslovno zazidavo ob Delavski poti v Gornji Radgoni
07.11.2017Obvestilo lastnikom gozdov - označevanje dreves - odkazilo 2017/2018