6. izredna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 27. 10. 2022 (sklic seje - vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivo)

datum: 24.10.2022

kategorija: Gradiva občinskega sveta

  OBČINA GORNJA RADGONA
               OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
http://www.gor-radgona.si
e-pošta:   

Številka: 013-2/2018-219 (U112) (OS/6IS)
Datum:   24. 10. 2022

Na podlagi 21. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) ter 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016),

 

S K L I C U J E M

6. izredno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 27. oktobra 2022, ob 14.00 uri,

v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem dnevnega reda

3. Sklep o potrditvi izvajanja vseh postopkov in pripravo ustreznih aktov za ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) s strani Občine Gornja Radgona in Stadtgemeinde Bad Radkersburg – obrazložitev dr. Milan SVETEC, direktor javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona in Stanislav ROJKO, župan

4. Sklep o zagotovitvi proračunskih sredstev za potrebe nabave nove gasilske avtocisterne za PGD Gornja Radgonaobrazložitev Stanislav ROJKO, župan in Tomaž MUNDA, predsednik PGD Gornja Radgona

5. Sklep o pooblastitvi župana Občine Gornja Radgona glede nakupa nepremičnine parc. št. 648/1 k.o. Gornja Radgonaobrazložitev Stanislav ROJKO, župan

 

Izredna seja je sklicana za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah, glede katerih je potrebna opredelitev občinskega sveta. Sklic seje se v celoti z gradivom javno dostopno objavi na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona www.gor-radgona.si pod rubriko »sejna gradiva in sklepi«. Gradivo je priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda.

 

 

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO, l.r.

 

KOMPLETNO GRADIVO za 6. izredno sejo OS OGR - 27. 10. 2022 (PDF) - objavljeno 24. 10. 2022

DODATNO GRADIVO za 6. izredno sejo OS OGR - 27. 10. 2022 (PDF) - objavljeno 27. 10. 2022

Posnetek celotne seje (objavljeno 28. 10. 2022):