Statut Občine Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Statut Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015) 

Priloga št. 1: Karta območja Občine Gornja Radgona (PDF)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:24.09.2015
Datum objave:15.10.2015
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015 

SPREMEMBE:
Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2023 z dne 22.12.2023

Datum začetka veljavnosti:30.10.2015
Opombe:

- Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/1999, 104/2000, 54/2003, 83/2003 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 21 z dne 15.07.2006, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008).

- Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati statuti krajevnih skupnosti.

- Določbe 24., 25., 28. in 29. člena, ki se nanašajo na stalne odbore in komisije, začnejo veljati s konstituiranjem novega občinskega sveta.

- Določba prvega odstavka 40. člena začne veljati s konstituiranjem novega občinskega sveta.

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2023 - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2023 z dne 22.12.2023)

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:20.12.2023
Datum objave:22.12.2023
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 9/2023 z dne 22.12.2023

Datum začetka veljavnosti:06.01.2024