Seje delovnih teles občinskega sveta pred 21. redno sejo občinskega sveta (12., 16. in 17. oktobra 2017)

datum: 10.10.2017

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 21. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 19. oktobra 2017, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

16. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 12. oktobra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

17. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, s pričetkom ob 13.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

13. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v pisarni župana Občine Gornja Radgona;

24. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 16. oktobra 2017, s pričetkom ob 16.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

15. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 17. oktobra 2017, s pričetkom ob 7.30 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona;

17. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 17. oktobra 2017, s pričetkom ob 15.00 uri, v konferenčni sobi Občine Gornja Radgona.


Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 21. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:

https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2017100615001962/