Seje delovnih teles občinskega sveta pred 10. redno sejo občinskega sveta (11., 15., in 16. februarja 2016)

datum: 05.02.2016

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 18. februarja 2016, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

7. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo, ki bo v četrtek, 11. februarja 2016, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

8. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 15. februarja 2016, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

8. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 15. februarja 2016, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

8. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 16. februarja 2016, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

7. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, ki bo v torek, 16. februarja 2016, s pričetkom ob 15.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 10. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2016020414475461/