Seje delovnih teles občinskega sveta pred 6. redno sejo občinskega sveta (15. in 16. junija 2015)

datum: 15.06.2015

kategorija: Seje delovnih teles

Pred 6. redno sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 18. junija 2015, so sklicane seje naslednjih delovnih teles občinskega sveta:

4. seja Odbora za družbene dejavnosti, ki bo v ponedeljek, 15. junija 2015, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

4. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe, ki bo v ponedeljek, 15. junija 2015, s pričetkom ob 15.45 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona;

4. seja Odbora za kmetijstvo in turizem, ki bo v torek, 16. junija 2015, s pričetkom ob 7.30 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Gradivo k posameznim točkam, katere obravnavajo delovna telesa, je dostopno v okviru sklica 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona na povezavi:
http://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/2015060416452432/