Denarne nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke

DENARNE NAGRADE ZA ZAKLJUČENO IZOBRAŽEVANJE IN IZJEMNE DOSEŽKE V ČASU IZOBRAŽEVANJA

V letu 2017 je bil sprejet in uveljavljen Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2017 z dne 15.02.2017).

Pravilnik je bil pripravljen na podlagi pobud, ki so jih izrazili posamezniki in organizacije, še posebej pa Mladinski svet Gornja Radgona. Sredstva za nagrajevanje so zagotovljena iz občinskega proračuna.

Pravico do denarne nagrade imajo dijaki in študentje, ki so občani občine Gornja Radgona in so zaključili izobraževanje bodisi srednješolsko ali pa višješolski oziroma univerzitetni, magistrski ali doktorski študij. Denarno nagrado lahko prejmejo tudi vsi tisti, ki so dosegli javno priznan uspeh ali izjemen dosežek v času srednješolskega izobraževanja oziroma študija. V srednji šoli je to lahko naziv zlatega maturanta ali pa doseženo zlato priznanje oziroma prvo mesto na državnih in mednarodnih tekmovanjih za posameznika, vključno s priznanji na športnih in glasbenih tekmovanjih. Študenti, ki so se v zaključnem delu študija na višješolskem, visokošolskem strokovnem ali univerzitetnem programu po 1. bolonjski stopnji ali na magistrskem študiju po 2. bolonjski stopnji ali doktorskem študiju po 3. bolonjski stopnji strokovno ukvarjali z lokalno problematiko vezano na občino Gornja Radgona, imajo pravico kandidirati za posebno denarno nagrado. Dijaki in študenti, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, prejmejo k denarni nagradi še poseben dodatek.

Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje v roku 6 mesecev od dneva zaključenega izobraževanja oziroma dneva dosega javno priznanega uspeha ali izjemnega dosežka.

Vloga za dodelitev denarne nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja