Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja

Naslov / osnovni predpis:

Pravilnik o priznanjih in nagradah v občini Gornja Radgona za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 1/2017 z dne 15.02.2017

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:09.02.2017
Datum objave:15.02.2017
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
št. 1/2017 z dne 15.02.2017 

Datum začetka veljavnosti:02.03.2017