Strategija razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023

Občinski svet Občine Gornja Radgona je na svoji 19. redni seji dne 22.06.2017 sprejel Strategijo razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023, ki jo je z datumom junij 2017 izdelala PORA, razvojna agencija Gornja Radgona v sodelovanju s Občinsko upravo Občine Gornja Radgona in zainteresirano javnostjo. 

Strategija razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023 (spletna verzija)

Strategija razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023 (PDF)

Strategija razvoja občine Gornja Radgona za obdobje 2017 – 2023 je temeljni strateški dokument, ki omogoča lažje načrtovanje, sistematično izvajanje projektov ter primerno dinamiko investicij, s ciljem doseganja vizije, da s trajnostnim delovanjem na vseh področjih človekovega delovanja in z upoštevanjem vzdrževanja ravnovesja v okolju, omogočamo uspešno gospodarsko rast in socialno pravičnost. Strategija razvoja občine Gornja Radgona obsega 7 - letno obdobje, od leta 2017 do leta 2023, znotraj katerega je vključena finančna perspektiva za obdobje 2014 – 2020, ki je temelj SOGR 17-23. Nekateri projekti presegajo to obdobje, predvsem tisti, ki so načrtovani v zadnji tretjini. Odločitev je, da se po 5 letnem obdobju strategija novelira in prilagodi novi finančni perspektivi.